„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”
Źródło: KMPSP Warszawa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów

Społeczne

Dodany: 26 października 2023, 19:19

Ostatnie zmiany: 26 października 2023, 19:20

  • "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”: kampania ochrony przed pożarami i zatruciami czadem w sezonie 2023-2024.
  • Większe bezpieczeństwo to edukacja społeczna z naciskiem na młodzież i seniorów; promocja i właściwa eksploatacja czujek dymu i CO.
  • Regularne przeglądy kominów i instalacji to podstawa - nie bagatelizuj objawów zatrucia czadem.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” to kampania o zasięgu ogólnokrajowym, której celem jest edukowanie i informowanie społeczeństwa na temat ryzyka pożarów w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, a także zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2023-2024 trwa od 1 października 2023 do 31 marca 2024

Jesień i zima to okres, kiedy w Polsce wzrasta ryzyko pożarów w domach i mieszkaniach. Najczęściej są one wynikiem uszkodzeń lub błędnej obsługi urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym czasie rośnie także liczba przypadków zatruć tlenkiem węgla, zwanego "cichym zabójcą", ponieważ jest on niewidoczny i nie ma smaku ani zapachu.

Kampania adresowana jest do całego społeczeństwa, w tym do dzieci, młodzieży i seniorów. Edukowanie najmłodszych to doskonała inwestycja w przyszłość, ponieważ dzieci często dzielą się zdobytą wiedzą z dorosłymi. Kampania obejmuje różne dziedziny, takie jak edukacja, informacja i promocja.

Głównym celem kampanii jest redukcja liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w domach jednorodzinnych i mieszkaniach. Szczegółowe cele to zwiększenie wiedzy na temat: ryzyka pożarów i zatruć tlenkiem węgla, sposobów ewakuacji i kontaktowania się z służbami ratowniczymi, a także korzyści płynących z montażu i prawidłowej obsługi czujników dymu i tlenku węgla. Ważne jest również przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku regularnych przeglądów kominów i instalacji wentylacyjnych.

Główne komunikaty tegorocznej kampanii:

Co roku w naszych domach dochodzi do dziesiątek tysięcy pożarów i kilku tysięcy przypadków emisji tlenku węgla. Mimo że nasze domy są miejscami, gdzie czujemy się najbezpieczniej, to właśnie tam ginie najwięcej osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
Tlenek węgla to bardzo toksyczny gaz, którego nie można wyczuć za pomocą zmysłów. Nie da się go usłyszeć, zobaczyć ani poczuć!
W sezonie grzewczym zwiększa się ryzyko pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem tlenku węgla mogą być urządzenia grzewcze na drewno, węgiel, gaz czy olej opałowy.
Przeglądy i czyszczenie kominów oraz kontrola instalacji wentylacyjnych są obowiązkowe i powinny być przeprowadzane regularnie, zwłaszcza przed sezonem grzewczym.
Państwowa Straż Pożarna zaleca montaż czujników dymu i tlenku węgla.
Państwowa Straż Pożarna przypomina o konieczności prawidłowego utrzymania stanu technicznego czujników (w tym wymiany baterii) i oferuje pomoc seniorom w instalacji i konserwacji tych urządzeń.
Państwowa Straż Pożarna podkreśla, że czujnik tlenku węgla nie zastąpi konieczności przeglądów kominów i instalacji wentylacyjnych.
Skąd pochodzi czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla, powstaje podczas niepełnego spalania materiałów palnych. Jest toksyczny, lżejszy od powietrza i gromadzi się głównie pod sufitem. Jest niebezpieczny, ponieważ jest bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku, a jego wdychanie blokuje dostęp tlenu do organizmu, co może prowadzić do śmierci.

Główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla jest niesprawność kominów i przewodów wentylacyjnych, która może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji, wad konstrukcyjnych lub nieprawidłowej wentylacji po wymianie starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z przepisami prawa, właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek regularnego przeprowadzania przeglądów i czyszczenia kominów oraz sprawdzania instalacji wentylacyjnych.

RADZIMY!

Aby uniknąć zatruć tlenkiem węgla, regularnie czyść kominy, sprawdzaj szczelność urządzeń, nie zakrywaj urządzeń grzewczych ani kratek wentylacyjnych, a po wymianie okien sprawdź, czy wentylacja działa prawidłowo.

Nie lekceważ objawów zatrucia tlenkiem węgla, takich jak bóle głowy, zawroty, duszności, senność, osłabienie czy przyspieszony rytm serca. W razie ich wystąpienia natychmiast przewietrz pomieszczenie i skontaktuj się z lekarzem.